مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Basic Web Hosting - Website Space: 1GB
Monthly Bandwidth: 5GB
Hosted Domain: 1
FTP Account, Email List, Database, Sub Domain: 1
Control Panel: cPanel
Support: Email

Standard Web Hosting - Website Space: 5GB
Monthly Bandwidth: 10GB
Hosted Domain: 1
FTP Account, Email List, Database, Sub Domain: 2
Control Panel: cPanel
Support: Email

Business Web Hosting - Website Space: Unlimited
Monthly Bandwidth: Unlimited
Hosted Domain: 1
FTP Account, Email List, Database, Sub Domain: 5
Control Panel: cPanel
Support: Email
Free Website Migration: 1
Free Domain Name Registration for Annual to Triennial Payment terms (.com, .net, .org): 1


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Ecommerce Web Hosting - Website Space: Unlimited
Monthly Bandwidth: Unlimited
Hosted Domain: 3
SSL / HTTPs
FTP Account, Email List, Database, Sub Domain: Unlimited
Parked Domains: Unlimited
Control Panel: cPanel
Support: Email
Free Website Migration: 1
Free Domain Name for Annual to Triennial Payment terms (.com, .net, .org): 1


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.237.22.39) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution